گرانمایه ارجمند جناب آقای

کیومرث هاشمی

با نهایت مسرت انتخاب جنابعالی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران که خود فردی از جنس جامعه ورزش و مدیری توانمند لایق و شایسته می باشید مایه مباهات و خشنودی اهالی ورزش است.

رجاء واثق داریم با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در حیطه ورزش و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شکوفایی ورزش در تمام سطوح ملی و جهانی باشیم

انجمن روابط عمومی ایران نمایندگی مازندران