خبرنگار و عکاس : زینب تذکاری سالم

به گزارش برترین خبر ،مهدی توکلی شهردار نور در آیین افتتاح مجموعه ورزشی پارک جنگلی نور اظهار کرد: این پروژه در طول ۹ سال و ۸ فاز با هزینه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال تعریف شده است.

وی تصریح کرد: توسط سرمایه گذار پروژه زمین تنیس، زمین ورزشی فوتبال، زمین والیبال، رختکن و کافه رستوران و امکانات رفاهی برای این فاز آماده شده است.

شهردار نور ادامه داد: پیاده روی دور زمین ورزشی که مهتمرین قسمت پروژه است که سرمایه گذار در آینده نزدیک انجام خواهد داد.

مدیرمسئول: هادی جوزن