خبرنگار و عکاس برترین خبر : زینب تذکاری سالم

به گزارش برترین خبر ،شهرداری چمستان پروژه های مختلفی را در هفته دولت به افتتاح رساند و همچنین کلنگ پروژه هایی بر زمین شد.

 پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی به شرح زیر است:

احداث کانال جمع آوری آب های سطحی به طول ۱۳۰۰ متر با اعتبار۴۲ میلیارد ریال

زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر ۹۰ هزار متر مربع با اعتبار۲۸۰ میلیارد ریال

۹ هزار متر مربع لکه گیری آسفالت خیابان ها و محلات با اعتبار ۳۱ میلیارد ریال

خرید اقلام برقی پ روشنایی معابر با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال

مشارکت با اداره برق جهت تعویض سیم به کابل با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

پیاده رو سازی ورودی شهر و دور سپاه با متراژ ۲۵ هزار متر مربع و اعتبار حدود ۸ میلیارد ریال

خرید و نصب علائم ترافیکی با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال

رنگ آمیزی بلدار و رفیوژ میانی به طول ۱۳ هزار با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال

تهیه و اجرای المان غدیر و ورودی ۱۸ میلیارد ریال، جمع آوری آب های سطحی خیابان آموزش

ورودی شهر سمت نور و استان ۱۱ به طول ۱۲۵۰ متر و اعتبار ۲۸ میلیارد ریال

ساماندهی پیاده رو گردشگری از سمت نور به طول ۶۰۰متر و اعتبار ۴۸ میلیارد ریال

اِلمان شهدای با اعتبار ۵ میلیارد ریال

گفتنی است شهردار چمستان طی روزهای آینده با برگزاری نشست خبری به تشریح کامل عملکرد شهرداری چمستان می پردازد

مدیر مسئول : هادی جوزن