به گزارش برترین خبر ، سید جعفر هاشمی عصر چهارشنبه در کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان با اشاره به چالش‌های جدی فراروی شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: اقتصاد ما دانش بنیان نیست و متأسفانه به سمت اقتصاد دانش بنیان نیز حرکت نمی‌کنیم.

وی با اظهار اینکه برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان باید شرکت‌هایی ایجاد کنیم، ناپایداری اقتصادی، حمایت‌های نامتوازن دولت را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: این حمایت‌های نامتوازن بخش کشاورزی را بیچاره کرده است.

وی مهاجرت نیروهای جوان را از جمله چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: ناپایداری اقتصادی سبب شده تا نتوانیم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم و ناکارآمدی در مدیریت و برنامه ریزی از مسائل مهم به شمار می‌رود.

هاشمی جزیره‌ای عمل کردن را از دیگر چالش‌های فراروی اقتصاد ذکر کرد و گفت: اهداف توسعه سرمایه گذاری رشد اقتصادی محقق نشده است و باید نحوه مدیریت بر منابع را کارآمد کنیم و شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند ما از اقتصاد منابع محور به سمت پایه محور سوق دهد.

رئیس صندوق پژوهش و فناوری مازندران بدترین عامل عقب ماندگی اقتصاد دانش بنیان را سیستم مالی و بانکی اعلام کرد و گفت: بانک‌های ما فکر و ایده را قبول ندارند و از سوی دیگر به دلیل بالابودن ریسک شرکت‌ها، بانک‌ها رغبتی برای حمایت ندارند.