به گزارش برترین خبر ، ذاکری ریاست دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: دانشگاه علم و صنعت نور با داشتن چارت سازمانی مصوب و ردیف بودجه مستقل در حال کار می باشد که در صورت همکاری مسئولین و تامین بودجه لازم برای ساخت ساختمان جدید قابل توسعه می باشد

همچنین تجربه دانشگاه علم و صنعت در واحدهای اقماری در نقاط مختلف کشور وجود دارد که در شهرستان نور هم در صورت وجود اراده لازم در مسئولین شهری با ایجاد رشته های مورد نیاز و متناسب با ذائقه دانشجویی و شرایط منطقه مثل کامپیوتر ، مدیریت ساخت سازه های دریائی و غیره می‌تواند تکرار شود.

در ادامه این جلسه مهندس فرزانه گفت:اراده لازم جهت احیای دانشگاه علم و صنعت واحدنور بین همه مسئولین در شهرستان وجود دارد که با رایزنی های صورت گرفته در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات امیدواریم ردیف عمرانی بودجه نیز در سال آینده تقویت گردد.

بنابراین لازم است برای ساخت و تکمیل این دانشگاه، از وجود عده‌ای خیّر دانشگاه ساز که جهت همکاری و کمک برای ساخت و تجهیز این دانشگاه اعلام آمادگی نمودند، استفاده شود.