به گزارش برترین خبر، حسینعلی تازیکی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه، تولید بیش از ۸ میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص حاصل تلاش شبانه روزی در این مجموعه بود.

وی در ادامه افزود: بیش از ۵۸۹ میلیون و ۲۰۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در بهمن ماه سال جاری در این نیروگاه تولید شد.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا اظهار کرد: از این میزان تولید انرژی در بهمن ماه، بیش از ۵۶۰ میلیون و ۹۰۸ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

این مسؤول با تفکیک درصد تولید در یازده ماه نخست امسال در هریک از واحد های این نیروگاه عنوان کرد: از مجموع انرژی تولید شده در طی این یازده ماه، ۸۰/۵ درصد انرژی در واحد های بخار و ۱۹/۵ درصد انرژی در واحد های بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

تازیکی گفت: در طی یازده ماه نخست سال جاری حدود ۸۶ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه شهید سلیمی، طبق برنامه ریزی انجام شده محقق شد.

وی با اشاره به تعمیرات اساسی ۹۰ روزه برای ایجاد آمادگی تولید پایدار در دوران پیک مصرف فصل تابستان اظهار کرد: تعمیرات واحد دو گازی و بویلر ۲ بازیاب در بلوک سیکل ترکیبی برای دوران اوج مصرفی پیش رو آغاز خواهد شد.

شایان ذکر است: نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷/۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

 

خبرنگار: مهناز قبادی