به گزارش برترین خبر ، رضا کاظمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور روز روستا را تبریک و گزارش کامل و جامع از عملکرد بنیاد مسکن را ارائه داد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان نور دارای طرح هادی مصوب می باشند اظهار کرد:

اجرای طرح هادی روستایی

در سال  ۹۴ در ۷ روستا اجرای طرح هادی با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان از منابع اعتبار تملک دارایی و حوادثی در قالب اجرای جوی ، جدول ، آسفالت ، پیاده رو سازی ، دیوار سنگی و پل انجام پذیرفته است . امسال در ۱۴  روستای دارای طرح هادی مصوب شهرستان جهت اجرای طرح هادی پیشنهاد شده است.

صدور سند مالکیت روستایی

بنیادمسکن انقلاب اسلامی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در جهت تثبیت مالکیت اراضی داخل بافت روستاها در قالب برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نسبت به صدور سند مالکیت روستایی در ۳۹ روستا اجرا نموده است که تا کنون ۹۱۰۰ جلد سند صادر گردیده است که در سال ۹۵ نیز در ۵  روستای دیگر صدور سند اجرایی خواهد شد وهمچنین در سال۹۵ سهمیه صدور سند مالکیت روستایی،  ۱۲۰۰  جلد می باشد.

مطالعات و تهیه طرح هادی روستایی

تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان نور دارای طرح های مصوب می باشند لذا با توجه به اتمام تهیه طرح هادی روستاها تا پایان سال ۹۴ ،  در سال جاری از اعتبارات تملک و دارایی برای  ۱۰ روستاهایی که افق طرح گذشته است ، بازنگری طرح هادی پیشنهاد شده است.

ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر۲۵ هزار نفر

جهت تولید مسکن در شهرها در قالب مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ، در شهرستان نور تعداد ۸۵۲ واحد مسکونی در قالب انبوه سازی ، گروهی و انفرادی  از تسهیلات مسکن مهر استفاده نموده اند که تا کنون تعداد ۷۶۰ واحد مسکونی آن به اتمام رسیده است و مابقی در مراحل مختلف در حال اجرا می باشد، که تا پایان امسال کلیه واحد ها آماده و به بهربرداری خواهد رسید.

ساخت مسکن روستایی

در راستای برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد روستایی در قالب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از سال ۸۴ تا کنون ۱۴۶۰۰ پرونده احداث واحد مسکونی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت که از این بین تعداد ۱۲۶۰۰ واحد مسکونی  برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند و با مشارکت بانک و مردم ۱۱۷۵۰ واحد به بهره برداری رسیده است.

ساخت مسکن خانوارهای دو معلول و بیشتر

در سال ۹۴ و ۹۵ توسط این بنیاد با همکاری  بهزیستی و بنیاد مستضعفان تعداد ۸ واحد مسکن برای خانوارهای دارای ۲ معلول با استفاده از ۱۸۰ میلیون ریال بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات، درحال ساخت می باشد که درحال حاضر ۶ واحد آن به بهره برداری رسیده است.