به گزارش برترین خبر،  مهدی توکلی شهردار نور در این ایین گفت: دیوار بتنی و مالون پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان ساحلی امام علی (ع) به طول ۳۳۵ متر با مساحت ۱۷۴۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی افزود : این پروژه با هدف دیواره سازی،  تحکیم بستر عملیاتی شده است همچنین در ادامه روشنایی مسیر پیاده راه و نصب پرچم انجام خواهد شد.