به گزارش برترین خبر،مهدی توکلی شهردار نور از پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان امام حد فاصل تقاطع امام رضا(ع) تا خیابان مالیات با مساحت ۴۱۵۰ متر مربع با هزینه بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خبرداد .

وی ادامه داد: مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده رو یکی از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده ونقش برجسته ای دارد و همچنین پیاده روهای استاندارد که قابلیت پیاده روی مطمئن برای شهروندان را داشته باشد می تواند باعث ایجاد بسیاری از تعاملات مثبت بین شهروندان شود.