به گزارش برترین خبر ، مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اظهار کرد: هم زمان نصب ۳۳ دستگاه ترانس در شهرستان نور و ۷ دستگاه ترانس در محدوده شهری چمستان و روستاهای سنگینده، نعمت آباد، کرد آباد، جلیکان علیا، سنگتاب، سعادت آباد(۳ دستگاه)، جلیکان سفلی، ایرکا، خطیب کلا، نوجمه و آهودشت، ۱۰ دستگاه در محدوده ی شهری نور و رویان، سرکاج تاشکوه و کاسگر محله افتتاح شد.

وی تصریح کرد:  تبدیل سیم به کابل به متراژ ۵۰ هزار متر در شهرستان نور که شامل ۷ هزار متر در محدوده شهری چمستان، خطیب کلا(لاویج) ٣هزار متر، کرد آباد ۵۰۰ متر، سید کلا ۱۵۰۰ متر، چماز کلا ۱۰۰۰ متر، اناده ۱۰۰۰ متر، شهربند ۱۵۰۰ متر، سالده ۴ هزار و ۵٠٠  متر، نعمت آباد ٢هزار و ۵٠٠ متر، جوربند ۱۵۰۰ متر، جلیکان علیا ٣ هزارمتر، شهرک امام ۱۰۰۰ متر، تنه رز ۱۵۰۰متر، همصفا ۱۰۰۰ متر، محدوده شهری نور و ایزدشهر ٣هزار و ۵٠٠ متر ،گندیاب ۵ هزار متر، سنگنو ٢هزار و ٨٠٠ متر، پس پرس ۱۸۰۰ متر، لوس علیا ۱۴۰۰ متر، کاسگرمحله ۵ هزارمتر، با اعتباری بالغ بر ٩٠ میلیارد ریال نیز  به بهره برداری رسید.