به گزارش برترین خبر،  به دلیل رها سازی زباله ها در حاشیه رودخانه و فاصله اندک نیروگاه با محل آبریز نکا رود به دریای خزر، حجم گسترده ای از زباله ها و اقلام دور ریز به ویژه بطری های یک بار مصرف، نایلون و غیره در ساحل دریا رسوب می‌کند

سازمان محیط زیست کشور با توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی عصر ماشینی امروز و نقش فرهنگ سازی در کاهش آسیب های رو به گسترش ناشی از تخریب‌ها و آلاینده ها، شعار (سرمایه گذاری در زمین، توسعه بازیافت و بهره وری سبز را برای بزرگداشت هفته زمین پاک امسال برگزیده است

شایان ذکر است؛ در ایران از روز دوم تا هشتم اردیبهشت ماه به هفته زمین پاک نامگذاری شده است

 

خبرنگار: مهناز قبادی 

مدیر مسئول: هادی جوزن