به گزارش برترین خبر، احمد توکلی افزود : از مجموع این واحدها ، ۲ باب رستوران و بقیه کافه بودند که به علت رعایت نکردن مسائلی چون عفاف و حجاب ، بی بندباری و سرو مشروبات الکی با حکم دادستان و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.

وی اظهار کرد: اجرای برنامه های موسیقی زنده و مظاهر فساد از دیگر تخلفات صاحبان این واحدها بوده است.

فرماندار نور گفت : برای صاحبان این واحدهای صنفی متخلف پس از پرونده سازی برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.