به گزارش برترین خبر، مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس با شعار «مدارس ایمن – جامعه تاب آور»به طور همزمان در ۴ مدرسه در شهرستان نور برگزار شد.

 

photo_2016-12-07_07-05-41

 

photo_2016-12-07_07-06-55

photo_2016-12-07_07-07-01

 

photo_2016-12-07_07-07-06

photo_2016-12-07_07-07-12

photo_2016-12-07_07-07-17

photo_2016-12-07_07-07-22

 

photo_2016-12-07_07-07-27

photo_2016-12-07_07-07-32

 

photo_2016-12-07_07-07-38

 

photo_2016-12-07_07-07-44

photo_2016-12-07_07-07-49

photo_2016-12-07_07-07-55