به گزارش برترین خبر ، استاد دیوسالار نوازنده دوتار و خواننده موسیقی محلی اهل روستای “تسکا” شهر رویان از توابع شهرستان نور بود، وی پیشکسوت موسیقی و سرپرست گروه موسیقی محلی “همدل” بر عهده داشت و سال‌ها دوتار می‌نواخت و می خواند.
ترانه‌های” کوچ بار، مشدی، جل زخم، بمرده مار، جان مار، نشا خونش، بمونس، یادهاکرده، سران صرایی ” از جمله اجراهای به یادماندنی این هنرمند موسیقی محلی غرب مازندران است.

دیوسالار در تلویزیون مازندران و نیز رادیوی محلی، همچنین در همایش‌های منطقه‌ای و استانی نیز اجراهای زیادی داشته است.
این هنرمند برای معرفی موسیقی غرب مازندران زحمت‌های فراوانی کشیده است و در سال های اخیر فقط در فعالیت‌های هنری فعالیت داشت و روزگار می گذارند.

موسیقی مازندران بازتاب پیشینه تاریخی قوم ساکن این استان به شمار می‌رود که نمایش عناصر زنده و ملموس طبیعت، ناهمواری‌ها، کوه، جنگل، دریا، کار دامپروری و کشاورزی در ضرب‌آهنگ و نواهای موسیقی این قطعه از ایران مشهود است.

موسیقی مازندران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی این استان، علاوه بر جنبه‌های نشاط و شادابی، پیوستگی عمیقی با شیوه زندگی و معیشت مردم دارد و از مهم‌ترین اجزای فرهنگ این استان شمال کشور محسوب می‌شود.