به گزارش  برترین خبر ،خانم باردار 21ساله ای جهت به دنیا آوردن دومین فرزند خود در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بستری و با زایمان طبیعی فرزندش متولد شد اما پس از زایمان ، این مادر به علت ناهنجاری و کوتاه بودن بندناف که جز موارد نادر در زایمان به شمار می رود دچارخونریزی بسیار شدید شده بود و نشانه های افت علائم حیاتی یافت و به تشخیص پزشک متخصص زنان سریعا به اتاق عمل انتقال پیدا کرد.

محمد سلطان تویه رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر در گفت وگو با ایسنا، با تائید این خبر اظهار کرد: بعد از اتفاق که برای زائو پیش آمد بلافاصله با حضور دو جراح متخصص زنان و زایمان ، یک متخصص بیهوشی و درد و یک متخصص داخلی این مادر تحت عمل جراحی قرار گرفت و در یک فرآیند ویژه پزشکی و درمانی ازمرگ حتمی نجات پیدا کرد.

وی افزود: مادر جهت ادامه سیر مراحل درمان به بخش مراقبت های ویژه ICU انتقال یافت.

سلطان تویه با اعلام رضایت از وضعیت مادر گفت: با اقدامات به موقع کادر پزشکی و درمانی در حال حاضر حال عمومی و جسمانی مادر و نوزاد رضایت بخش است و مادر بعد از سه روز بستری شدن، امروز از بیمارستان ترخیص شد.

وی با بیان اینکه سرعت عمل و اقدام به موقع در اینگونه اتفاقات بسیار حائز اهمیت است تاکید کرد: برای این مادر اگر در جایی که امکانات پزشکی وجود نداشت این اتفاق رخ می داد به طور قطع جان مادر و نوزاد با خطر جدی مواجه می شد.

خانم سپیده پورشعبان خبرنگارخبرگزاری ایسنا