به گزارش برترین خبر، بابک مومنی در جلسه تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار کرد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نیاز به همدلی همه دستگاه‌های نظارتی و خدماتی داریم و جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده شوم برخورد و مبارزه کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز کاری سخت و دارای تبعات اجتماعی است و اگر به صورت ریشه‌ای با این موضوع برخورد کنیم قطعا تبعات و هزینه‌های کمتری خواهیم داشت.

این مسؤول ادامه داد: اگر انشعابات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز داده نشود قطعا شاهد ساخت و ساز و استقرار افراد در این بناها نخواهیم بود.

مومنی با بیان اینکه جهاد کشاورزی متولی حفظ امنیت غذایی است و همه باید کمک کنند تا در انجام این وظیفه به درستی عمل کنیم و برای این کار نیاز داریم زمین‌های کشاورزی را به خوبی حفظ و حراست کنیم، گفت: دلایل مختلفی برای جلوگیری از اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در شورای تامین شهرستان‌ها مطرح می‌شود که مانع از انجام وظایف در حفظ زمین‌های کشاورزی است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: مازندران خدمات ملی به شهروندان ارائه می‌دهد و با ادامه روند تفکیک اراضی کشاورزی، دیگر جذابیتی برای حضور گردشگران در این استان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه تدوین آمایش سرزمین بویژه در حوزه گردشگری از نیازهای مهم استان است تا بر این اساس زمین‌های کشاورزی را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: در حفظ اراضی شالیزاری بسیار مصمم هستیم و این اراضی خط قرمز جهاد کشاورزی در تغییر کاربری اراضی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران،مومنی اضافه کرد: برخی اراضی شالیزاری به دلیل نبود منابع آبی باید به سمت گلخانه و سایر فعالیت‌های کشاورزی سوق داده شود و همچنان در مسیر تولید کشاورزی حرکت کنند.

انتهای پیام