به گزارش برترین خبر،حجت میرزائی در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام بارگذاری اطلاعات قراردادهای شهرداری برروی سامانه شفافیت، گفت: هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، وضعیت استخدامی، انتصابات، پروژه‌های اولویت دار، بودجه تخصیص یافته و… باید به اطلاع مردم برسد.

وی با بیان اینکه بارگذاری اطلاعات در سایت شفافیت آغاز راه است، افزود: معتقدیم که در مسیر شفافیت چهار گام اصلی باید طی شود که در مرحله اول بارگذاری اطلاعات است، در گام دوم نظاره گری مردم، کارشناسان و… در مرحله سوم پاسخگویی مسئولان شهرداری و در گام چهارم اصلاح فرایندها و خطاها باید در دستور کار قرار گیرد که در حال حاضر در ابتدای گام اول هستیم و انتظار داریم این مسیر تا انتها ادامه داشته باشد.

میرزائی گفت: در بررسی اطلاعات قراردادهایی که برروی سامانه منتشر شده می بینیم که  یک چهارم قراردادها با تر ک تشریفات انجام شده و این امر می‌تواند آغاز اصلاح  باشد.بنابراین می‌بایست خطاها در روش و ابهامات توسط مردم شناسایی شود تا نسبت به اطلاح آنها اقدام شود و اگر  شورا الزام کند تمام قراردادهای شهرداری را می‌توان منتشر کرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد شائبه وجود پیمانکاران صوری  در قراردادهای شهرداری گفت:  می‌توان برای حل این ابهام، علاوه بر اطلاعات قراردادها،  مشخصات مؤسسین شرکت‌ها نیز بر اساس اطلاعات سامانه ثبت شرکت‌ها و…. را نیز درج کنیم تا مردم امکان شناسایی و قابلیت رهگیری ذی نفعان اصلی را داشته باشند.