به گزارش برترین خبر، عبدالمهدی حق شناس با بیان اینکه دشمن انتقام شکست هایش در محور مقاومت را از مردم عادی میگیرد، اظهار کرد: محور مقاومت با حمایت و کمک مردم در برابر وحشی های کروات زده ایستاده و زنده است و دشمن به دنبال انتقام از مردم است.

 

 

وی شهادت ۱۰۳ نفر از زائران شهید سلیمانی را نشانه هدف درست و بزرگی وی برشمرد و گفت: دشمنان اسلام هنوز کینه حاج قاسم را به دل دارند و شکست های سنگین آن ها در محور مقاومت و نبرد غزه موجب شده تا از مردم که حامیان اصلی محور مقاومت هستند انتقام بگیرند.

 

مسئول بسیج رسانه مازندران ضمن محکومیت جنایت تروریستی کرمان، گفت: آمریکاییها وصهیونیست ها و نوکران پست فطرتشان وقتی دیدند که نمی توانند جلوی شکست های مفتضحانه خود را در عرصه رسانه ای و جهانی بگیرند مانند غزه انتقام شکست هایشان را از مردم، کودکان و زنان میگیرند.

 

حق شناس گفت: در برابر چنین جنایت ضد انسانی و ضد بشری همکاران رسانه ای نباید سکوت کنند و به تببین درست عوامل و دلایل این حادثه تروریستی بپردازند تا افکار جهانی متوجه دخیل بودن آمریکائیها وصهیونیست های  جنایتکار کودک کش در این‌ ترور  شوند.