به گزارش  برترین خبر ، محمد ابراهیمی درجلسه ستاد توسعه راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شهرستان نوربا اشاره به اصل 29 قانون اساسی که مکلف به ارائه خدمات بازنشستگی ازکارافتادگی،فوت،درمان ،وراه ماندگی است، اظهار کرد: صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وصندوق روستائیان وعشایر درجهت رسیدن به اصل 29 قانون اساسی تشکیل، و زیرمجموعه وزارتخانه تعاون،کارورفاه اجتماعی این خدمات را به مردم ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 44 هزار نفر بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری در سطح استان مازندران ازاین خدمات استفاده می کنند، تصریح کرد: پیش از سال 1383 قشر مولد جامعه یعنی کشاورزان، روستاییان و عشایر مورد حمایت هیچ سازمان بیمه ای نبودند اما از این سال به بعد دولت مکلف شد تا به این افراد خدمات درمانی،بازنشستگی و اجتماعی اعطا کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری مازندران در ادامه یادآور شد: ابتدا سازمان بیمه سلامت به عنوان متولی درما،ن مسئول دفترچه درمان رایگان این افرادشد،بیمه اجتماعی نیز بیمه کشاورزان،روستاییان را برعهده گرفت.

ابراهیمی تمامی افراد فاقد بیمه اجتماعی را مشمول این طرح دانست و افزود: تمامی افرادی که در شهرو روستاهای زیر 20 هزار نفر جمعیت از رده سنی 18 تا 50 سال شامل بیمه روستایی می شوند .

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری مازندران با بیان اینکه سال گذشته مجلس با اعلام قانون جدید بازنشستگی افراد 70 سال 2 هزار نفر بازنشسته داشتیم ،اظهار کرد: طی ابلاغیه ای امسال افراد با 69 سال سن و 11 سال سابقه بازنشست شدند.

وی افزود: بیمه شده پس از پرداخت 3 ماه حق بیمه اگر در حین کار منتخب فوت شود مشمول پرداخت حقوق می شود اما اگر فردی بیش از یک سال سابقه داشته و به هردلیلی فوت کند حداقل 20 روز حقوق به خانواده متوفی پرداخت می شود.

ایراهیمی تصریح کرد: اگر فردی زیر یکسال سابقه کاری داشته باشد و در حین کار،از کار افتادگی برایش اتفاق بیفتد به کمیسیون پزشکی انتقال و با تشخیص آنها حکم از کار افتادگی برای دریافت حقوق ابلاغ می شود اما اکرفرد بیمه شده بیش از یکسال سابقه داشته باشد و به هر دلیلی از کار افتاده شود،بدون معاینات و چکاپ و بازرسی حقوق پرداخت خواهد شد.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه قانون سال 1365 مصوبه مجلس شورای اسلامی نقل انتقلات بیمه را بین صندوق ها مجاز کرده است، اظهارکرد: بر اساس این این قانون بررسی ها باید به نرخ روز محاسبه شود و اگرشخصی بخواهد از سال های گذشته بیمه خودرا به اکنون انتقال دهد با پرداخت حق بیمه به نرخ روز این امکان فراهم خواهد بود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری مازندران با اشاره به بیمه قالی بافی و وجود حدود 43 هزار قالیباف در استان افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت دوبرابر یارانه حق بیمه افراد توسط دولت به تامین اجتماعی،این سازمان هم نتوانست روند بیمه را ادامه دهد.

وی گفت:سهمیه تامین اجتماعی استان در حوزه قالیبافی 20 هزار و 700 نفر است اما تعداد قالیبان بیش از این سهمیه بوده که با فعال شدن بازرسی ها برخی افراد حق بیمه هایشان قطع شد؛ برای حل این مشکل طی تفاهم نامه ای قرار شد قالیبافانی که بیمه آنها در تامین اجتماعی قطع شده است برای ادامه روند بیمه آن را تبدیل به بیمه روستایی عشایری کنند.

ابراهیمی تصریح کرد:همه افرادی که درکارگاه های مهارت آموزی شهرستان ها مهارت کسب می کنند جذب بازارکار نمی شوند؛ با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان فنی حرفه ای قرارشد تا زمانی که این افراد وارد بازار کار می شوند سابقه بیمه برایشان رد شود.