به گزارش برترین خبر ، محمد احمدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوردر گفت و گو با ایسنا مازندران با اشاره به این که جهاد دانشگاهی نیروهای جهادی را در دانشگاه نهادینه کرده است،اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با ایجاد رویکرد پژوهشی و جهادی در بستر علمی که بیشترین نیاز در این حوزه وجود دارد را فراهم کرده است.

وی با بیان این که جهاد دانشگاهی نواندیشی،پویایی علمی، تحقیقات کاربردی،ارائه خدمات فنی و علمی با توجه به نیاز جامعه را در سازمان و کار خود قرار داده است،تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با ایجاد روحیه علمی در دانشجویان و دوره های آموزشی و علمی و کاربردی به موفقیت های درخشانی دست پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه اسلامی واحد نور یکی از مهم ترین اقدامات جهاد دانشگاهی را انتشار کتب دانشگاهی دانست و افزود: ذخیره سازی سلول های بنیادی،بانک خون بند ناف ،گردشگری زراعت ،پسماند و زراعت از جمله کارهایی که جهاد دانشگاهی پایه گذار آن بوده است.

وی یادآور شد:جهاد دانشگاهی با انجام اقدامات علمی قصد دارد که بخش صنعت را در دانشگاه ها فعال کند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با توجه به انجام پژوهش های برجسته در حوزه دانش بنیان آماده همکاری و ارتباط موثر با جهاد دانشگاهی است.

احمدی عدم بکارگیری بسته های علمی در طرح های صنعتی و نیمه صنعتی توسط بخش های دولتی را یکی از ایرادات به این بخش برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش های دولتی طرح های پژوهشی، صنعتی و نیمه صنعتی را به افرادی که تجربه دانشگاهی ندارند محول می کند و در نهایت نتیجه مطلوب کسب نمی شود.

وی با اشاره به این که افرادی که در بخش های دولتی پروژه ها را عهده دار می شوند، تجربه دانشگاهی نداشته و بیشتر اجرایی هستند،یادآورشد: تجربه جهاد دانشگاهی و همکاری با دیگر دانشگاه ها و همچنین استفاده از نخبگان و افرادی که از نظر علمی از سطح دانش بالایی برخوردار و در پژوهش ید طولایی دارند، می تواند ضمن بررسی علمی و موشکافانه به اجرای پروژه های مختلف کمک شایانی کند.