به گزارش برترین خبر ، دکتر غلامی راد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران با استقبال از این طرح ملی، آن را پیشران و شتاب دهنده توسعه استان دانست و افزود: این طرح می‌تواند اولویت راهبردی استان در برنامه هفتم توسعه شود.‌

دکتر غلامی راد با ابراز امیدواری از تحقق این طرح خاطرنشان کرد: برای گذار دانشگاه‌ها از نسل اول(آموزش محور) و نسل دوم(پژوهش محور) به نسل سوم(کارآفرین) و نسل چهارم(جامعه محور)  نیازمند همکاری  همه جانبه و متقابل دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت هستیم.‌

در پایان این دیدار مقرر شد: طرح تحول ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت در کارگروه‌های ذیل شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشریح و تبیین شود.