به گزارش برترین خبر ، درپی انتخاب محمد اسلامی استاندار مازندران به عنوان وزیر راه و شهرسازی، احمد حسین زادگان معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در حکمی از سوی وزیر کشور با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری مازندران منصوب شد.

محمد اسلامی بیست و دومین استاندار مازندران بود که با کسب رای اعتماد به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شده است.