به گزارش برترین خبر، در این دیدار، طرفین در خصوص موضوعات مختلفی از جمله چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی شهر نور در زمینه توسعه شهری، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، و همچنین همکاری‌های مشترک بین دانشگاه و شهرداری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پروفسور مجتهدزاده با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناوری موجود در کشور، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه و پیشرفت شهرها تأکید کرد. ایشان همچنین آمادگی خود را برای همکاری با شهرداری نور در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری اعلام کرد.

دکتر توکلی شهردار نور نیز ضمن قدردانی از حضور پروفسور مجتهدزاده در شهر نور، از ایده‌ها و نظرات ایشان در خصوص توسعه شهری استقبال کرد.