به گزارش برترین خبر ، دکتر سیدرسول موسوی حاجی رییس این دانشکده با اعلام این خبر افزود: این دانشجوی عراقی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان”مطالعه تطبیقی ایزد بانو آناهیتا و خدابانوی ایشتار در ایران و میان رودان بر اساس شواهد باستان‌شناسی و منابع مکتوب” با موفقیت دفاع کرد.
یادآور می‌شود: این پایان‌نامه به راهنمایی دکتر رضا مهرآفرین و مشاوره دکتر راحله کولا‌بادی به سرانجام رسیده است.