به گزارش برترین خبر ، اسقف سرکیس داویدیان با اشاره به اینکه دیدار بین اقلیت و مسئولین کار بسیار پسندیده‌ای است، اظهار کرد: خواهان همبستگی، همدلی و زندگی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان توحیدی چه مسیحی و چه مسلمان به فرموده انبیاء هستیم.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه هرکسی از پیروان ادیان مصمم و با ایمان خود در راه مذهبش باقی می‌ماند اما در عین حال زندگی مسالمت آمیز، همدلی و تعامل برای رسیدن به جامعه بشری متعال و دور از خشونت طلبی هدف نهایی است.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران در ادامه با بیان اینکه خداوند، پروردگار رحمت، صلح و دوستی و نه جنگ و خون ریزی است، افزود: خداوند انسان ها را برای زندگی مسالمت آمیز و به دور از جنگ و ستیز آفرید تا در کنار هم زندگی شادی کنیم.

اسقف سرکیس داویدیان گفت: جنگ و خونریزی به غیر از ویرانی، ظلمت و بدبختی هدیه دیگری برای انسان ها ندارد و چه بهتر که در راه صلح، دوستی و برادری همواره قدم برداشته شود.

وی با اشاره به برخورد همشهریان نسبت به هموطنان مسیحی خاطرنشان کرد: جمعیت با گشاده رویی و خوشحالی به مازندران سفر می‌کنند و به مرکز شهر می‌روند، برای تهیه مایحتاج، سوغاتی و یادگاریها با رفتار بسیار گرم و صمیمی  مردم روبرو هستند و این مایه دلگرمی و خوشنودی ما است.

علی شادمان، فرماندار نور با اشاره به اینکه تلاش ما حرکت در مدار تعامل است، اظهار کرد: ارامنه همانند دیگر هم وطنان از همه حقوق عمومی و  حقوقی که در جامعه مطرح است بهره مند هستند و امیدواریم با زندگی مسالمت آمیز شاهد برادری و وفاق بین هم باشیم.

وی با بیان اینکه در آموزه های دینی حضرت محمد (ص) و چه حضرت مسیح (ع)، ما آموختیم که در برخورد با واقعیت ها صادق باشیم، تصریح کرد: متاسفانه یکی از اهداف آمریکا جدایی بین فرق و ادیان است تا به این وسیله آرامش بین‌المللی را بر هم بزند.

شادمان یادآور شد: آزادی و دموکراسی  همواره در کشور چه برای مسلمان و چه سایر ادیان وجود دارد و هیچ حربه‌ای نمی تواند برادری بین ادیان را کمرنگ کند./ isna