جت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو بابرترین خبردر خصوص پیشنهاد جدایی سازمان زندان ها از قوه قضائیه که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، گفت: این موضوع در حد یک طرح است و باید در مورد آن بیشتر فکر و بررسی کرد.

وی در رابطه با بازدید نمایندگان مجلس از اوین گفت: با توجه به اتفاقات اخیری که مجددا در اوین رخ داده است، برخی از نمایندگان در قالب پیشنهادی درخواست بازدید از زندان اوین را داشتند که باید مورد موافقت قرار گیرد.

به گزارش برترین خبر، دهم بهمن ماه بود که ۱۰ نفر  از نمایندگان مجلس از زندان اوین بازدید کردند. این بازدید که به علت خودکشی یکی از متهمان بازداشتی در اغتشاشات دی ماه بود، از اندرزگاه ۴ (محل نگهداری اغتشاش گران) و همچنین بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد.

چندی پیش جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست تا در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع‌آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند.

کاووس سید امامی از فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی بود که روز نوزدهم بهمن ماه در زندان اوین خودکشی کرد./mehrnews