به گزارش برترین خبر ،علیرضا شجاعی نوری رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نور در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار برترین خبر با اشاره به اینکه در برگزاری جشن خرمن، اداره میراث فرهنگی با تعامل اداره جهاد کشاورزی درتهیه جوایز و در حاشیه این جشن اقدام برپایی کارگاه و فروشگاه صنایع دستی که نشات گرفته از فرهنگ غنی صنایع دستی این شهرستان است، همکاری داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نوربا بیان اینکه جشن خرمن آشنایی مردم با فرهنگ بومی محلی و یکی از راههای جذب گردشگر است ،تصریح کرد: برپایی چنین جشن هایی انتقال فرهنگ غنی و ارتباط تعامل بین جامعه میزبان و مهمان(گردشگر) است که  او را به رعایت فرهنگ بومی در آنجا که تحت عنوان گردشگر سکنی می گزیند را مجاب نماید.

شجاعی نوری در ادامه افزود: باتوجه به دنیای دیجیتال و تکنولوژی جشن خرمن به نوعی  تداعی و زنده کردن آداب و رسوم گذشتگان است که نقش مهمی در ایجاد تعامل بین زندگی قدیم و زندگی نسل جوان می شود.

وی خاطر نشان کرد: جشن خرمن القاء کننده گردشگری بر پایه کشاورزی است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نوربا اشاره به اینکه جشن برای اولین بار در شهرستان نور صورت گرفته است ،اظهار کرد: امیدواریم در سال های آینده با تعاملات سازنده بین ادارت مرتبط با این موضوع و همکاری که بین فرماندارو نماینده با هم افزایی موجب رونق توسعه شهر و دیار بومی خواهد شد.

شجاعی در پایان از برنامه های مفصل و مبسوط شهرستان نور درهفته گردشگری که مهرماه است خبر داد .