به گزارش برترین خبر ، علی اصغر مسرور مدیر امور تعمیرات ولو، محرک و بویلر شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با بیان این مطلب اظهار کرد: در واحدهای بخار نیروگاه نکا تعداد بیست عدد از این پمپها وجود دارد که با فشار ۳۰۰ بار تأمین کننده روغن کنترل والوهای هیدرولیکی واحدها هستند و در دیگر صنایع نیز کاربرد زیادی دارند
.

وی ادامه داد: بازدهی پمپها بدلیل ساعت کارکرد بالا کاهش مییابد و توان و قابلیت تأمین فشار لازم را از دست میدهند و در شرایط تحریمی و نابسامانی قیمت ارز در بازار، خرید آن نیز هزینه و ارزبری بسیار بالایی در پی خواهد داشت.

مسرور تصریح کرد: آخرین بار در سال ۱۳۹۵ برای خرید هر کدام از این پمپها حدود ۲۰ هزار دلار هزینه شده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت آن در کشور سازنده، با قیمت فعلی ارز در کشور بیش از ۸ میلیارد ریال صرفه جویی در پی داشته است. همچنین در صورت ارسال برای تعمیرات نیز از خروج ۳ هزار دلار ارز جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تعمیر و سرویس پمپ مذکور برای اندازه گیری صحت عملکرد آن نیاز به دستگاه تست پمپ هیدرولیکی دستی در کارگاه احساس می شد که آن هم توسط کارکنان در داخل نیروگاه طراحی و ساخته شد و پس از تست پمپ تعمیر شده در کارگاه و حصول اطمینان از صحت عملکرد آن در محل واحد نصب و راه اندازی شد.

شایان ذکر است: امسال با پیگیری اداره ساخت داخل نیروگاه، ۲۶۱ نوع و ۷۴۰۱ قطعه مورد نیاز این نیروگاه با مشارکت متخصصان نیروگاه نکا و به فعلیت رسیدن توانمندی سازندگان داخلی از طریق مهندسی معکوس بومی سازی شد

خبرنگار: مهناز قبادی