به گزارش برترین خبر ، جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حضورمدیر کل فرهنگ و ارشاد مازندران، استاد شعر و ادب فارسی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محمودآبادی و روسای ادارات ارشاد استان به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد در مجتمع آموزشی نفت برگزارشد.

علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد دراین جلسه گفت: رسالت انبیا رسالتی است که در فرهنگ ما باید نهادینه شود؛ رسالت خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد هدایت انسان ها به عرصه فرهنگ و هنر است.

وی با اشاره به این که یک فرهنگی یا هر آن که در حیطه فرهنگ کار می کند؛ باید تحول را در خودش ایجاد کند، افزود: مدیر فرهنگی باید نشاط و امید را در جامعه فرهنگ سازی کرده و به صورت یک الگو در جامعه هدایت کند.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: با رواج جشنواره های بومی و محلی می توانیم مردم را از گذشته آگاه کنیم تا از فرهنگ گذشته خود جدا نشوند؛ عملیات روانی دشمن در تک تک مردم تاثیر گذاشته و مسئولیت اصحاب فرهنگ و هنر بسیار در این حوزه حائز اهمیت بوده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که توزیع همدلی و وحدت از جمله مواردی است که می توان با آن جامعه را به آرامش دعوت کرد، یادآور شد: نهاد فرهنگی در هر شهر می تواند با فرهنگ سازی مناسب و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی باعث ایجاد امید و آرامش شود.

ایجاد گذرگاه فرهنگی برای ادارات فرهنگ و ارشاد الزامی است

محمود شالویی در جلسه شورای اداری استان با بیان این که ایجاد گذرگاه فرهنگی برای ادارات فرهنگ و ارشاد الزامی است، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهرستان باید با المان ها و معماری های سنتی که برخواسته از فرهنگ بومی مازندران است؛ شناخته شود.

وی تصریح کرد: عواملی که باعث پایه گذاری جریان فرهنگی در هر شهر می شود؛ گذرگاه فرهنگی است؛ هر مسافر یا گردشگری که وارد محمودآباد می شود باید بداند گذرگاه فرهنگی این شهر یا همان نهاد فرهنگ و ارشاد کجا است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به این که برای شناسایی فرهنگ ها و آداب و رسوم ما در مازندران باید از وجود پیشکسوتان عرصه هنر استفاده کرد، گفت: پیشکسوتان ما باید در هر شهر با یک شناسنامه و شاخص معرفی شده و عکس آن ها در ادراه فرهنگ نصب شود تا نسل جدید از توانایی این نسل در راستای ترویج آداب و فرهنگ گذشته بهره مند شوند.

شالویی خاطرنشان کرد: فرهنگ و ارشاد صاحب نظر در حوزه هنر بوده و می تواند با حمایت از جشنواره ها در طی سال در شهرهای مختلف متناسب با ویژگی آن منطقه جهت معرفی بهتر مازندران و فرهنگ بومی آن تلاش کند.

*مدیران فرهنگی ما از مطالعه دور هستند

اسماعیل آذر استاد شعر و ادب فارسی در ادامه جلسه شورای ادارای استان با بیان این که، مدیران فرهنگی از مطالعه بسیار دور هستند، گفت: مدیر فرهنگی فقط یک پست اداری نیست؛ اطلاعات فرهنگی یک مدیر می تواند تاثیر مثبتی بر روی فرد دیگر در زمینه فرهنگی بگذارد.

وی با بیان این وزارت فرهنگ و ارشاد باید اندیشه کردن را در بین مردم جامعه نهادینه کند، افزود: اگر ما نتوانیم اندیشه کنیم پس نمی توانیم به کس دیگری اندیشه ورزی را یاد بدهیم.

آذری در ادامه بیان کرد: امروزهمه فرد گرا شدیم؛ با بها دادن به دیگران که جز موارد انسانیت و اندیشیدن است؛ می توان آن را به عنوان یک فرهنگ در جامعه باور پذیر کرد.

 

کارشناسان عرصه فرهنگ باید علاقه به هنر و فرهنگ داشته باشند

قدرت اله یوسفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد در ادامه جلسه با بیان این که بعضا برخی از فرهنگی های ما به عنوان یک کارشناس علاقه ای به این عرصه ندارند، افزود: نداشتن علاقه مانع از روند صحیح فعالیت در این عرصه خواهد بود و انجمن های فرهنگی را در شهر دچار مشکل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: نهاد فرهنگ و ارشاد در هر شهرستان نیاز به همکاری مدیران ارشاد دارد؛ این همکاری قطعا می تواند در عرصه فرهنگی در یک شهر مفید باشد.

منبع :ایسنا