به گزارش برترین خبر ، دبستان امام رضا ( ع ) در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۴ به مناسبت هفته وحدت اقدام به پیاده روی ومسابقه دو در ساحل شهرستان نور کرد .

تیمور دانشور مدیر دبستان امام رضا ( ع ) در خصوص هدف از برگزاری این مراسم اظهار کرد : شادی ونشاط وبالا بردن انگیزه دانش آموزان ووحدت ویکدلی  از اهداف هفته وحدت می باشد .

photo_2016-12-14_23-13-07

photo_2016-12-14_23-14-34

photo_2016-12-14_23-14-40

photo_2016-12-14_23-14-46

photo_2016-12-14_23-14-51

photo_2016-12-14_23-14-56

photo_2016-12-14_23-15-02

photo_2016-12-14_23-15-07

photo_2016-12-14_23-15-12

photo_2016-12-14_23-15-18

photo_2016-12-14_23-15-23

photo_2016-12-14_23-15-28

photo_2016-12-14_23-15-33

photo_2016-12-14_23-15-40

photo_2016-12-14_23-15-46

photo_2016-12-14_23-15-51

photo_2016-12-14_23-16-10

photo_2016-12-14_23-16-17

photo_2016-12-14_23-16-23

photo_2016-12-14_23-16-28

photo_2016-12-14_23-16-32

photo_2016-12-14_23-16-38

photo_2016-12-14_23-16-50

photo_2016-12-14_23-16-56

photo_2016-12-14_23-17-00

photo_2016-12-14_23-17-06

photo_2016-12-14_23-17-10

photo_2016-12-14_23-17-15

photo_2016-12-14_23-17-19

photo_2016-12-14_23-17-25

photo_2016-12-14_23-17-29

photo_2016-12-14_23-17-33

photo_2016-12-14_23-17-37

photo_2016-12-14_23-17-41

photo_2016-12-14_23-17-46

photo_2016-12-14_23-17-55

photo_2016-12-14_23-18-00

photo_2016-12-14_23-18-06

photo_2016-12-14_23-18-10

photo_2016-12-14_23-18-15

photo_2016-12-14_23-18-19

photo_2016-12-14_23-18-23

photo_2016-12-14_23-18-27

photo_2016-12-14_23-18-32