به گزارش برترین خبر ، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نوربا اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی است که دو ماه پس از انقلاب در راستای خدمت به محرومان و روستاییان تشکیل شد اظهار کرد: طرح هادی روستایی از جمله پروژه هایی که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شود

وی تصریح کرد: طرح هادی روستایی به عنوان سند توسعه روستا است که اجرای درست و به موقع طرح هادی در روستاها و شهرهای کوچک می تواند ضمن حفظ سیمای منطقه، فعالیتی خوب و مثبت در راستای توسعه عمرانی و فیزیکی این مناطق با معیارها و استانداردهای روز کشور و دنیا باشد؛ از سوی دیگر با توجه به جمعیت حاضر خانواده های روستایی و نیاز مبرم آنان برای تهیه مسکن، با به روز کردن و کار آمدتر کردن این طرح ها می توان از کوچ مردم به شهرها و از بین رفتن فعالیت های کشاورزی و تولیدی که مختص مناطق روستایی و روستاییان است، جلوگیری کرد.

مهندس رضا کاظمی در خصوص افتتاح پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور گفت: در هفته دولت ۶ پروژه طرح هادی مشارکتی با دهیاری روستاها در شهرستان نور افتتاح شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور افزود: طرح هادی مشارکتی خیابان اصلی روستای تنه رز  چمستان به صورت مشارکتی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری روستا با اعتبار بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان به طول ۷۵۰ متر با عرض اجرایی ۹ متر انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو فاز اجراشد،یادآورشد: اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبر توسط دهیاری با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان شامل ۱۵۰۰ متر اجرای جدول کانیو و ۶۷۵۰ متر مربع عملیات زیرسازی انجام شده است.

مهندس کاظمی افزود: فاز دوم این طرح توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب قیر مشارکتی با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان وحجم آسفالت  ۴۷۰ تن اجرایی شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور در ادامه در خصوص طرح هادی مشارکتی خیابان اصلی روستای جلیکان سفلی  چمستان گفت:این طرح به صورت مشارکتی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و دهیاری روستای جلیکان سفلی با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان به طول ۴۵۰ متر با عرض اجرایی ۹ متر به بهره داری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه در دو فاز اجرا شده است، تصریح کرد: اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبر در فاز اول توسط دهیاری با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰میلیون تومان شامل اجرای جدول کانیو بطول ۹۰۰ متر و عملیات زیرسازی به حجم ۴۰۰۰ متر مربع انجام شده است.

مهندس کاظمی خاطرنشان کرد: فاز دوم طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در قالب قیر مشارکتی در سال ۹۷  با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان و آسفالت با تناژ۵۰۰ تن اجرا شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور در توضیح پروژه روستای میرنا چمستان بیان کرد: این طرح به صورت مشارکتی بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری روستای میرنا با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیون تومان  بطول ۴۰۰ متر مربع با عرض اجرایی ۷ و نیم مترمورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو فاز اجرا شده است، تصریح کرد: اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبر توسط دهیاری در فاز اول با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان شامل اجرای جدول کانیو به طول ۸۰۰ متر و زیرسازی به حجم ۳۰۰۰ متر مربع انجام شده است.

مهندس کاظمی یادآورشد: فاز دوم این پروژه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هزینه‌ای بالغ بر ۲۴۰میلیون تومان در قالب قیر مشارکتی سال ۹۷ شامل عملیات آسفالت با تناژ بالغ بر ۴۷۰ تن اجرایی شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور در خصوص پروژه روستای سید کلا چمستان بیان کرد: این طرح به صورت مشارکتی فیما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری و شورای اسلامی روستای سیدکلا با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد تومان به  طول ۸۰۰ متر و عرض اجرایی ۹ متر و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در دوفاز اجرایی شد،تصریح کرد : اجرای ابنیه فنی و  زیرسازی معبر شامل اجرای جدول کانیو به  طول ۱۶۰۰ متر و زیرسازی به حجم ۷۲۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان توسط دهیاری انجام شد.

مهندس کاظمی خاطرنشان کرد: فاز دوم اجرای این  طرح توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی در قالب قیرمشارکتی با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در  سال ۹۷ و عملیات آسفالت با تناژ بیش از ۱۱۰۰ تن انجام شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور درادامه از پروژه روستای ناحیه بخش بلده  گفت: این طرح به صورت مشارکتی فیما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری و شورای اسلامی روستای ناحیه با اعتباری بالغ بر۲۰۰میلیون تومان به  طول ۲۵۰متر و عرض اجرایی ۵ متر و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در دوفاز اجرایی شد،تصریح کرد : اجرای ابنیه فنی و زیرسازی معبرشامل اجرای زیرسازی به حجم ۱۲۵۰مترمربع با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیون تومان توسط دهیاری انجام شد.

مهندس کاظمی یادآورشد: فاز دوم اجرای این  طرح توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی در قالب قیرمشارکتی با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان با اجرای عملیات آسفالت با تناژ بیش از ۲۰۰ تن انجام شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور در خصوص پروژه روستای نسن بلده افزود: این طرح به صورت مشارکتی فیما بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری و شورای اسلامی روستای نسن با اعتباری بالغ بر۴۴۰ میلیون تومان به  طول ۵۰۰ متر و عرض اجرایی ۵ متر و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه این طرح در دوفاز اجرایی شد،تصریح کرد : اجرای ابنیه فنی وزیرسازی معبرشامل اجرای زیرسازی به حجم ۲۵۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیون تومان توسط دهیاری انجام شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نورادامه داد: فاز دوم اجرای این  طرح توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی در قالب قیرمشارکتی با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان در  سال ۹۷ و با اجرای عملیات آسفالت با تناژ بیش از ۳۲۰ تن و اجرای دیوار حائل سنگی حاشیه رودخانه به طول ۲۰۰ متر به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان انجام شده است.

 

mehr