به گزارش برترین خبر ، مهدی توکلی شهردار نور با اشاره به تصویب ۱۲۰ میلیارد بودجه اظهار کرد: پروژه های مختلفی از جمله پیاده رو سازی، دیواره سازی، آسفالت، تمام و غیره در حوزه عمرانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه بودجه مصوب محقق شده‌است، تصریح کرد: برنامه های عمرانی بعدی نیز با متمم در حال بررسی است.

شهردار نور در خصوص راه اندازی کارخانه تولید مند و کمپوست گفت: این کارخانه در بهمن ماه ۱۳۹۹ قرارداد آن با مبلغ ۳۹ میلیارد تومان با شرکت توسعه مواد و پردازش کاسپین در زمینی به مساحت ۹ هکتار منعقد شد‌.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه در ۷ فاز تعریف شد و سرمایه گذار به مدت ۱۵ سال بهره برداری از سایت را برعهده گرفت است.

توکلی با اشاره به اینکه ۲۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان از اعتباران دولتی و مابقی توسط سرمایه گذار برای راه اندازی کارخانه کمپوست استفاده شده است، یادآور شد: حدود ۱۸ میلیارد تومان توسط شهرداری نور طی دو سال گذشته برای مجتمع پسماند هزینه کرده تا این مجموعه بر اساس استانداردهای زیست محیطی فعالیت کند.

شهردار نور افزود: کار صورت گرفته بسیار ارزشمند است و امیداریم نگاه استانداری به صورت ویژه تری صورت بگیرد.

خبرنگار : زینب تذکاری سالم