به گزارش برترین خبر ، هشتاد و چهارمین جلسه ی علنی شورای اسلامی شهر قائمشهر به ریاست عباس صالح زاده برگزار شد.

رئیس شورای شهر قائمشهر معیشت و اقتصاد را دغدغه ی این روزها دانست و عنوان کرد : به وضعیت معیشت همه ی کارکنان اعم از رسمی،پیمانی و خدماتی باید توجه ویژه ای شود  و حق و حقوق همه پرداخت شود تا افراد نگرانی بابت انجام وظایف خود نداشته باشند.

صالح زاده با اشاره به پرسنلی که سال آخر خدمت خود را طی میکنند گفت: آینده افرادی که بعد از سی سال زمان بازنشستگی شان فرا رسیده است نباید به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل شود.

محمدعلی شیرسوار تجهیز و ایمن سازی تجهیزات آتشنشانی و آموزش به روز پرسنل این سازمان را عامل کاهش خطر عنوان کرد و افزود: شرایط و زیرساخت ها برای مرکز آموزش را شهرداری باید در حوزه ساختار شهری انجام دهد.

شیرسوار بحران های اقتصادی را عامل بی انگیزگی پرسنل بیان کرد و گفت: وضعیت معیشت مردم سخت است و میزان دریافتی هر کارگر باید مشخص شود تا فرد بتواند دور نمایی برای خود ترسیم کند.

محمدنصیر متانی گفت: زیرگذر شهید مهدوی را به عنوان اثری از شورای پنجم معرفی کردیم اما چندین ماه است که استارت کار خورده است اما هنوز به اتمام نرسیده و همچنین باعث گره ترافیکی در آن نقطه از شهر شده است.

وی تاکید کرد: کار باید زودتر به اتمام برسد تا حداقل در این شرایط بد اقتصادی بتوانیم رضایت عمومی را برای مردم شهر ایجاد کنیم.

هادی فضلی،رئیس کمیسیون بودجه، عدم ارائه به موقع اصلاح بودجه، تفریق و بیلان بودجه شهرداری را باعث رد کردن کمیته انطباق دانست و خاطرنشان کرد: بیلان سال ۹۶ شهرداری هنوز ارائه نشده است و باعث می شود که مورد رسیدگی نهادهای نظارتی قرار گیرد و این اشکال برکل مجموعه وارد شود./ایلنا