به گزارش برترین خبر ، شهریار ذوالفقاری بخشدار شهر چمستان در آخرین روز پائیز از آغاز آسفالت مشارکتی محور تورانکلا_ دارکلا و ورازده علیا بازدید به عمل آورد واز چگونگی روند عملیات پروژه دیدن نمود .

همچنین در ادامه بازدید ها ، ذوالفقاری  از نحوه چگونگی عملیات پیشرفت پروژه پل محور اصلی چمستان به آمل حدفاصل روستای تسبیح کلا و بوته ده بازدید به عمل آورد.

photo_2016-12-20_23-38-32

photo_2016-12-20_23-40-35

photo_2016-12-20_23-40-40

photo_2016-12-20_23-40-45

photo_2016-12-20_23-40-52

photo_2016-12-20_23-41-02

photo_2016-12-20_23-41-07

photo_2016-12-20_23-41-12

photo_2016-12-20_23-44-56

photo_2016-12-20_23-45-08

photo_2016-12-20_23-45-13