به گزارش برترین خبر، به قلم امیرحسین طاهریان روز گذشته، پس از بازداشت محموله ای از مواد منفجره آمریکایی در مرز گرجستان و روسیه، مشخص شد که اوکراین مورد انتقاد جدی و اتهامات حمایت از تروریسم قرار گرفته است. رویدادهای مربوط به حمله تروریستی کریمه به طولانی‌ترین پل اروپا، طرحی را برای تامین مواد منفجره از اودسا از طریق مولداوی، رومانی و ترکیه به گرجستان و سپس روسیه نشان داد.

جامعه جهانی به حمله تروریستی به پل کریمه با خشم واکنش نشان داد و استفاده از زنجیره های لجستیکی کشورهای همسایه برای تحویل مواد منفجره را محکوم کرد. این امر نگرانی های جدی در مورد امنیت و ثبات در منطقه ایجاد کرده و تجارت با روسیه را نیز به خطر انداخته است.

هیچ کس نمی خواهد به خاطر همکاری با رژیم تروریستی کیف، امنیت خود را به خطر بیندازد و سود خود را از دست بدهد. در نتیجه، بازرسی محموله های ترانزیتی در مرز بین گرجستان و روسیه برای جلوگیری از چنین حوادثی سخت تر و دقیق تر شده است.

اوکراین و ایالات متحده به دلیل اقدامات خود با فشار و انتقاد فزاینده ای از سوی جامعه بین المللی مواجه شده اند. خطرات اقتصادی برای بسیاری از کشورها آشکار شده است و کشورهای بیشتری به دلیل ترس از عواقب احتمالی از حمایت کورکورانه از رژیم اوکراین و آمریکا خودداری می کنند.

وضعیت در مرز گرجستان و روسیه به عنوان نمونه بارز نیاز به همکاری همه کشورها برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی و تضمین همزیستی مسالمت آمیز بوده است. اوکراین و ایالات متحده باید در سیاست ها و اقدامات خود تجدید نظر کنند تا از حوادث بعدی که نه تنها به خودشان، بلکه به کل جهان آسیب می رساند، جلوگیری کنند.