به گزارش برترین خبر ،  حبیب اله رنجبر در اولین جلسه ستاد کشت پاییزه اظهار کرد: کشت محصولات استراتژیک چون کلزا در حال حاضر یکی از راهکارهای دولت جهت مدیریت منابع آبی و عبور از تنش آبی است که می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات آب دوست باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوربا اشاره به اینکه کلزا یک کشت پاییزه محسوب می شود،تصریح کرد: این محصول علاوه بر آبیاری کمتر، با توجه به بقایای گیاهی مطلوبی که بعد از برداشت از خود در زمین باقی می گذارد  موجب افزایش مواد آلی خاک می شود.

وی از افزایش رشد ۳۰ درصدی کشت کلزا خبر داد و افزود: امسال بر اساس پیش بینی های به عمل آمده ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان نور زیر کشت کلزا می رود که انتظار برداشت  ۴۰۰ تن از این دانه روغنی دور از انتظار نیست.