به گزارش برترین خبر ، معاون عمران روستایی بنیادمسکن کشور با اشاره به اینکه حدود ۱۸ هزار روستا در کشورتا کنون عملیات بهسازی روستا انجام گرفته است،اظهار کرد:بهسازی صورت گرفته به معنی اتمام کار نیست و هنوزبا مشارکت مردم ودهیاری ها وشورا های روستا ازمنابع مختلف دردست اقدام است.

محمدرضا شاملوتصریح کرد: از۳۹ هزار و ۴۵۰ روستای بیش از ۲۰ خانوار کشور حدود ۹۷ درصد دارای طرح هادی است که شاخص برخورداری از اجرای طرح نزدیک به ۴۵ درصد است.

وی با بیان اینکه استان مازندران در گذشته نسبت به متوسط کشوردر زمینه تهیه طرح عق مانده بود،خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیراقدامات بزرگی انجام شد که با میانگین کشوری برابری می کند ولی درزمینه اجرای طرح هنوزبا متوسط کشوری فاصله است.

معاون عمران روستایی بنیادمسکن کشور اعتبارات طرح هادی را محدود و کارپرهزینه ای دانست و افزد: در استان مازندران یا همکاری معاونت استانداری و همکاری مشترک بنیاد مسکن و دهیاری ها در بهسازی محیط روستا ها دردوسال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام شدو امیدواریم که بتوانیم این عقب ماندگی را به سرعت جبران کنیم.

شاملو درادامه گفت: منابع استانی ۶۰ میلیارد تومان اعتبارابلاغ شده است که تا پایان سال تخصیص پیدا خواهد کرد و همچنین با توجه هب سیل پیش آمده ۳۵ میلیارد تومان از ماده ۱۰ و ۱۲ اعتبار برای زیرسازی وترمیم زیرساخت های روستا های آسیب دیده اختصاص داده شده است .

وی جایگاه روستاهای استان و نقشی که مناطق روستایی درتوسعه ملی دارند را بسیار مهم دانست و گفت: وجود روستاهای بسیارغنی در تولیدات کشاورزی که به نوعی امنیت غذایی کشوررا تضمین می کند وهمچنین به لحاظ طبیعت خدادادی هریک ازاین روستاها می تواند نقطه گردشگری مناسبی در کمک به توسعه مناطق منطقه نقش مهمی را ایفا کند.

معاون عمران روستایی بنیادمسکن کشوربا اشاره به اینکه استان مازندران در دهه گذشته جزءاستان های شاخص در سند دار کردن املاک روستایی بوده است ، گفت: وظیفه عمده بنیاد مسکن در مناطق روستایی است و معتقدیم که توسعه کشور بدون توجه به توسعه روستایی محقق نخواهد شد و استان مازندران به لحاظ ظرفیت و شاخص هایی که داردمی تواند یکی ازمهمترین استان ها در توسعه روستاها باشد و با توجه به اینکه توسعه روستایی کارچند بعدی است ، مستلزم هماهنگی همه بخش های روستا است.

همدلی و وفاق راه پیشرفت

نماینده مردم و نور و محمودآباد درمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با هماهنگی همه دستگاه ها و همدلی و تعامل در کنارهم و اینجانب هم به عنوان نماینده مردم درخانه ملت با استفاده از ظرفیت مجلس برای اخذ بودجه و امکانات در پشتیبانی از آنها و وضع قوانین با هم به حل مشکلات کمک خواهیم کرد.

علی اسماعیلی تصریح کرد: چمستان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است که تا کنون حدود ۱۵ روستا ازحوزه چمستان در اجرای پروژه طرح هادی اجرا شده است.

 

هزار جریبی بخشدارچمستان با ارائه گزارش عملکرد دراین افتتاحیه اظهار کرد:اتمام۱۰ کیلومترمحورآسفالت چمستان به سمت آمل تا شرکت زربال در باند شمالی، روکش آسفالت راه روستایی به صورت مشارکتی با دهیاران و شوراهای روستاها به طول حدود ۹۰ کیلومتر، افتتاح شبکه اتفاقات برق بنفشه ده، افتتاح مرکز اورژانس ۱۱۵ بنفشه ده و مرکز جامع سلامت روستایی و شهری عبداله آباد و درمانگاه تخصصی شهر چمستان در سه طبقه که هر طبقه با ۵۰۰ مترزیربنا ، پیشرفت فیزیکی ۷۵درمانگاه تخصصی دهستان لاویج در دوطبقه افتتاح حدود ۱۰ خانه بهداشت و ۱۵ دفتر دهیاری و شورا به انجام رسیده است.

 

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور اظهار کرد: شهرستان نورسومین شهرستان وسیع استان مازندران با ۲۷۰۰ متر مربع وسعت ،دارای سه بخش مرکزی، چمستان، بلده و ۹ دهستان و جمعیتی حدود۱۲۱ هزارنفر که ۵۵ درصد جمعیت را روستاییان ،حدود ۶۷ هزارنفررا تشکیل داده است.

رضاکاظمی با بیان اینکه شهرستان نوربا دارا بودن ۲۲۱ روستا که ۱۵۱ روستا بیش از ۲۰ خانوار و کل روستاهای بیش از ۲۰ خانوار دارای طرح هادی مصوب نیز می باشد،تصریح کرد:  تا کنون ۲۲ روستا افق طرح هادی آن به پایان رسیده و بازنگری شده است و ۱۵ روستادر نوبت بازنگری قرارگرفته است.

وی ادامه داد: شهرستان نور تا کنون ۳۵ روستا در قالب ۱۵۱ فاز اجرایی طرح هادی روستایی به اجرا درآمده است که در سال گذشته در ۵ روستای دیگر اجرای طرح هادی به صورت مشارکتی با قیر یارانه انجام شده است.

کاظمی گفت: امسال با مشارکت اهالی و دهیاران و شوراها روستاهای نورعلی الخصوص بخش چمستان ۱۵ روستا به صورت مشارکتی تا مرحله ابنیه فنی به اتمام رسید و آماده دریافت قیر یارانه ای است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نورخاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۰۰۰ تن قیر یارانه ای در قالب آسفالت مشارکتی دریافت شد که حدود۸ کیلومترآسفالت به مساحت ۴۵ هزار متردر ۵ روستا به اجرا در آمده است و امسال نیز ۱۵۰۰ تن قیرجهت آسفالت پروژه های مشارکتی نیازداریم.

وی در ادامه افزود: در راستای اجرای طرح صدور سند مالکیت روستایی و تکلیف قانونی برنامه سوم تا ششم توسعه کشور توسط بنیاد مسکن در۴۵ روستا با همکاری اداره ثبت و شورا و دهیاری ها تعداد ۱۲ هزار جلد سند به روستائیان تحویل که امسال نیز ۸۰۰ جلد سند تحویل داده خواهدشد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نوراظهارکرد: فاز اول طرح هادی روستای ورازده علیا که با اعتبار۴۹۰ میلیون تومان که ۴۰۰ میلیون تومان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۹۰ میلیون تومان توسط دهیاری به طول ۵۰۰ متر و با عرض معبر ۱۲ متروعرض سواره رو ۷ متر که شامل ۱۰۰۰ متر ابنیه فنی و ۱۷۰۰ متر مربع سنگ فرش با حدود ۶۰۰ تن آسفالت به اجرا و به افتتاح و بهره برداری رسیده است.

وی درادامه یادآورشد: فاز اول اجرای طرح هادی روستای باریکلا با مشارکت اهالی محل و دهیار و شورا و بنیاد مسکن به طول ۱۰۰۰ متربا معبر ۱۲ متری که عرض سواره رو ۷ متر آسفالت شده و سنگ فرشی حدود ۳۵۰۰ متر مربع و ابنیه فنی به طول ۲۰۰۰ متر و آسفالتی به تناژ۱۲۰۰ تن به اجرا و افتتاح و بهره برداری رسیده است.