به گزارش برترین خبر ، وبسایت خبری عیون الخلیج مدعی شد: «کویت در مرزهای خود با عراق حالت فوق العاده اعلام کرد و برای مقابله با حمله احتمالی شیعیان آماده شده است.»

 

به ادعای عیون الخلیج، ناظران محافل سیاسی بر آن هستد که شیعیان هوادار ایران آماده هستند تا بعد از سیطره کامل بر حلب و موصل به کویت حمله کنند!