به گزارش برترین خبر ؛سید مصطفی قاسم زاده  با بیان اینکه هزاران نفر بیمار نیازمند در جامعه وجود دارند که فقط با پیوند یک نسج، به زندگی طبیعی بازمی گردند، گفت: هر فرد می تواند با اهدای عضو ۸ نفر را نجات دهد و سال قبل اعضای بدن هفت بیمار مرگ مغزی در بابل با رضایت خانواده هاشان به بیماران نیازمند زدگی دوباره بخشید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان این که بیشتر اهداء کنندگان عضو بر اثر سوانح رانندگی دچار مرگ مغزی شدند، افزایش آمار اهدای عضو در سال قبل را ناشی از فرهنگ سازی در این زمینه و نشانگر استقبال و گرایش جامعه به اهدای عضو عزیزانشان پس از مرگ مغزی بیان کرد.

قاسم زاده با بیان این که بیشتر اهدا کنندگان عضو بر اثر سوانح رانندگی دچار مرگ مغزی شدند، گفت:‌ کوچک ترین بیمار مرگ مغزی اهدا کننده ۱۰ ساله و مسن ترین هم ۵۴ ساله بود.

وی افزود: با پیشرفت پزشکی و امکاناتی که درایران وجود دارد سال‌هاست که انواع عمل پیوند عضو انجام می‌شود و چند انجمن دولتی و خصوصی وجود دارند که می‌توانیم تا زمانی که سالم و زنده هستیم کارت عضویت این انجمن‌ها را دریافت کنیم و اگر روزی اتفاقی برای ما افتاد اعضای بدنمان را به بیماران نیازمند اهدا کنیم.

وی گفت: با دریافت کارت اهدای عضو و برداشتن قدمی در مسیر ترویج این فرهنگ انسان دوستانه، امید را در دل بیماران چشم انتظار پیوند زنده کنیم.

۱۵ هزار نفر تاکنون در مازندران کارت اهدای عضو دریافت کردند./mehr