به گزارش برترین خبر ، محمود شالویی در همایش حریم عشق، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه برگزار شد، اظهار کرد: کانون خانواده باید بر مبنای عشق اصیل و پایدار تشکیل شود تا استحکام و بقا داشته باشد و اگر بر اساس نگاه عبوری و احساسات زودگذر باشد، زندگی دوام پیدا نمی کند و معمولا در احساسات زودگذر پایداری وجود ندارد.

وی افزود: افرادی که شیفته و شیدای ظاهر می شوند با تغییر ظاهر یا رفتار فرد مقابل کانون زندگی آن ها به مخاطره می افتد، چرا که عاشق همه وجود معشوق را سراسر نور و زیبایی می بیند، اما زمانی که به هم نزدیک تر می شوند و کمی ناملایمات از یکدیگر مشاهده می کنند از هم فاصله می گیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: باید این حقیقت را درک کنیم که همه انسان بوده و نور مطلق نیستیم؛خوبی ها و بدی ها با یکدیگر آمیخته شدند؛ نباید آن قدر در حق یکدیگر اغراق کرده که نتوانیم ذره ای بدی را از جانب همدیگر تحمل کنیم و همچنین نباید آن قدر نسبت به هم نگاه غرض ورزانه داشته باشیم که خوبی های یکدیگر را نبینیم.

شالویی گفت: آن چه که زندگی را بیشتر و بهتر به هم پیوند می دهد عشق اصیل، پایدار، منطقی و مبتنی بر اصول است.

وی یادآور شد: زمانی که دو عنصر خشم و شهوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند دیدگاه انسان را عوض می کنند و فرد را تحت سیطره خود قرار می دهند به طوری که انسان نمی تواند حقیقت را ببینند و دچار دوبینی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار کرد: جدایی بسیاری از زوجین قابل توجیه نیست و نباید علایق ما آنقدر سست باشد که با به وجود آمدن یک موضوع یا مشکل زوج ها از هم جدا شوند بلکه می توان برای حل مشکل و بهبود روابط تلاش کرد تا نظام خانواده حفظ شود که البته باید هنر مدیریت کردن را بلد باشیم.

شالویی گفت: ازدواج ها در دنیای شرق بر مبنای عشق است یعنی عشقی که با روابط بسیار صمیمی و احساسات پاک به وجود می آید.