به گزارش برترین خبر ، ،اندری ایوانوویچ بوچاروف، استاندار ولگاگراد روسیه به منظور توسعه مناسبات فی مابین استان های مازندران و ولگاگراد صبح سه شنبه به مازندران سفر کرد وبازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نشست با فعالان اقتصادی استان و دیدار با استاندار مازندران و امضاء یادداشت تفاهم همکاری در بخش های مختلف از جمله برنامه های سفر یک روزه بوچاروف به مازندران است.

در این سفر، ۴۰ نفر از جمله دورژدیف، معاون اول استاندار و رییس کمیته دارایی استان ولگاگراد، شکارین، معاون استاندار، بکوف، معاون استاندار و رییس کمیته صنعت و تجارت استان ولگاگراد، ایوانف، معاون استاندار و رییس کمیته کشاورزی استان ولگاگراد، زلوبین، دستیار معاون استاندار، سعیدوف، رییس گمرک آسترخان، نوسوف، نماینده استان ولگاگراد در دومای دولتی فدراسیون روسیه، لیخاچیوف، شهردار ولگاگراد، تکاچنکو، رییس اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع ولگاگراد، سویدوروف، معاون رییس اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع ولگاگراد و کارشناسان و روسای کمیته های مختلف کاری و مدیران شرکت ها و موسسات تولیدی، اقتصادی، بازرگانی، گردشگری و روسای موسسات و مراکز آموزش عالی و فعالان و کارآفرینان بخش خصوص، استاندار ولگاگراد روسیه را همراهی می کنند.

پیش از سفر بوچاروف به مازندران، سه معاون استاندار ولگاگراد و تیمی کارشناسی از استان ولگاگراد برای بررسی ظرفیت ها و مزیت های استان و تمهید مقدمات این سفر در مازندران حضور یافتند و با حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران و مدیران و تیم کارشناسی اقتصادی استانداری دیدار و گفتگو کردند.

منبع : مهر