به گزارش برترین خبر ، اسفندیار نظری در گفت و گو با ایسنا مازندران با بیان این که کارگاه های آموزشی مختلفی در راستای توانمند سازی سلامت روان در مدارس برگزار شده است اظهار کرد: اداره مراقبت های ویژه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زمینه اعتیاد ، سلامت روان و مراقبت های جسمی فعال است.

وی با اشاره به اجرای طرح آموزش خود مراقبتی در دوره ابتدایی جهت ارتقاء مهارت خودآگاهی دانش آموزان یادآور شد: طرح آموزش مقابله با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر در دور اول متوسطه نیز در حال اجرا است، در این کارگاه ها دانش آموزان تحت آموزش بخشی از برنامه مهارت های زندگی در مقابله با آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر قرار گرفته تا در مواقع حساس قدرت تصمیم گیری درست داشته باشند.

نظری به اجرای طرح عاری از خطر در دوره دوم متوسطه اشاره کرد افزود: در بخش برگزاری کارگاه ویژه والدین دانش آموزان، به استاندارد سازی و کیفیت بخشی توجه ویژه شده است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: طرحی با عنوان « نماد» مخفف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در حمایت از پیشگیری آسیب های اجتماعی در سطح ملی ، استانی و منطقه ای و مدرسه ای در حال برگزاری است.

وی با بیان این که این طرح در ۱۲ مدرسه استان مازندران اجرایی می شود یادآور شد: در این برنامه دانش‌آموزان با طرح نماد مهارت‌های لازم را درخصوص آسیب‌های اجتماعی فرا می‌گیرند.

نظری با اشاره به هماهنگی هایی که بین سازمان بهزیستی با نهاد های فرهنگی در رابطه با کم کردن آسیب های اجتماعی صورترگرفته است یاد آور شد : سامانه پایش مدیریت آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش استان مازندران فعال است و به صورت ویژه در آموزش و پرورش استان کارگروه تشکیل شد و کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران از طرح مداخلات آموزشی و حمایت های روانی اجتماعی ویژه دانش آموزان در معرض خطرسخن گفت خاطرنشان کرد: پروژه خدمات توانمند سازی و حمایتی در زمینه آسیب ها و فوریت های اجتماعی و رفتارهای پر خطربا رویکرد تاب آوری برای دانش آموزان در دستور کارقرار دارد.

نظری با اشاره به موضوع تعرض جنسی که در دبیرستان پسرانه غرب تهران اتفاق افتاده عمیقا ابراز تاسف و ناراحتی کرد و گفت: استان مازندران تاکنون شاهد چنین موضوعاتی نبوده و امید است با برگزاری کارگاه های توانمندسازی و سلامت روانی برای معلمان ، دانش آموزان و والدین استان مازندران شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.

وی با نشاط سازی مدارس را یکی از راهکارهای برون رفت از مسائل آسیب های اجتماعی و کاهش مشکلات دانست و افزود: امروزه شادابی و نشاط فضای آموزشی نقش و جایگاه برجسته‌ای در کیفیت و برنامه‌ریزی آموزشی و کاهش آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد ، رفتارهای پرخاشگرانه، و همچنین معضلات اجتماعی ایفا می کند .

نظری یاد آور شد: زمانی جامعه عاری از مسائل آسیب های اجتماعی خواهد بود که آموزش و پرورش پویا و فعال داشته باشیم و کرامت انسانی،اجتماعی دانش آموزان اولویت نخست باشد.

گفتگو از زینب تذکاری