به گزارش برترین خبر،  پیرو دستور دادستان چمستان و با حضور همکاران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی قلع و قمع ۳۶ فقره تغییر کاربری غیر مجاز شامل ۲۳ فقره بنای مسکونی نیمه کاره و ۱۳ فقره دیوارکشی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع در اراضی کشاورزی خارج از طرح هادی مصوب در روستاهای خطیب کلا، جلیکان علیا، حاجی کلا و افراده، تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی چمستان شهرستان نور انجام شد.