به گزارش برترین خبر ، گروه ترجمه رکنا،در یک دیدگاه وسیع به هر موجود ماوراءطبیعه ای که با دیدگاه انسان قابل دیدن نیست ، جن می گویند.

مانند فرشته ها، شیطان Evil ها. اما اصطلاحاً و به خاطر برخی از مردم، جن ها گروهی از موجودات زنده، دارای احساسات و تفکر و معمولاً نامرئی از جهان آفرینش هستند که هزاران سال پیش از خلقت بشر از آتش خلق شده اند.

عکس-واقعی-جن (5)

عکس-واقعی-جن (6)

عکس-واقعی-جن (9)

عکس-واقعی-جن (10)

عکس-واقعی-جن

عکس-واقعی-جن (4)

عکس-واقعی-جن (3)

عکس-واقعی-جن (2)

عکس-واقعی-جن (1)

images (2)

عکس-واقعی-جن (7)