به گزارس برترین خبر، دیر عامل کارگزاری بانک سامان در گفت وگو با خبرنگار بورس  پیرامون وضعیت بازار پس از بازگشایی نمادها گفت:سهام گروه بانکی تحت تاثیر اجرای استانداردIFRS در شرایطی در حال بازگشایی هستند که یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی در شرایط فعلی پیوستن آن ها به شبکه بانکی بین المللی به منظور دستیابی به بازار های بین المللی است.

حمید رضا مهر آور افزود: برای این منظور بانک مرکزی از سال گذشته به بانک های کشور توصیه کرد تا در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی فعالیت نموده و استانداردهای مالی بین المللی را در تهیه صورت های مالی خود رعایت نمایند .

مهر آور گفت:یکی از مهمترین این استاندارد ها IFRS است که بر اساس آن بانک ها موظف شدند صورت های مالی خود را درقالب استاندارد فوق تهیه و ارایه نمایند .

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به اینکه برای این منظور بحث کفایت سرمایه بانک به شدت مورد دقت و توجه مقام ناظر یعنی بانک مرکزی قرار گرفت،اظهارداشت: کفایت سرمایه که می توان از آن به عنوان چکیده و خلاصه عملکرد مالی بانک نام برد به دلایلی از قبیل مطالبات معوق (غیر جاری) مورد بحث و انتقاد بانک مرکزی قرار گرفت ، به همین دلیل بانک ها باتوجه به استاندارد IFRSبه اصلاح طبقه بندی حساب های خود پرداختند .

وی تصریح کرد:برای نمونه بانک ها در سنوات قبل با استمهال مطالبات قبلی که عمدتا ناشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال های گذشته بود ،سود شناسایی کرده و بعضا آن را به صورت سود سهمی و یا سود نقدی تقسیم می نمودند ،همان طور که اشاره شد استاندارد های جدید که منطبق بر استاندارد های مالی بین المللی است،محدودیت هایی را در این خصوص وضع می نماید .

به گفته مهر آور بنابراین  اجرای IFRSتوسط بانک ها باعث شد ،ذخایر بیشتری نسبت به قبل در حساب ها منظور گردیده و یا جابجایی های در بعضی از سر فصل ها صورت پذیرد،  لذا این امر سبب شد قیمت سهام بانکی بعد از باز گشایی نماد کاهش چشمگیری داشته باشد .

وی افزود: از آنجا که اقدامات  نام برده در جهت رعایت استاندارد های مالی بین المللی است و به معنای احتیاط بیشتر نسبت به قبل بوده ، نه تنها اقدامی نامناسب نیست  بلکه به نفع بانک ،اقتصاد کشور و نهایتا بازار سرمایه به لحاظ شفافیت بیشتر خواهد بود.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان این نکته را نیز یادآور شد، در صورتی که این اقدامات به درستی و به دقت صورت پذیرد بانک ها به دلیل برقراری روابط مالی بین المللی، در سال های آتی از پتانسیل خوبی برای سود آوری بیشتر برخوردار خواهند شد ،همچنین  از سوی دیگر تصمیم سنجیده و خوب متولیان بورس در خصوص تخصیص درصدی از منابع موجود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به خرید سهام (انتقال به بازار سهام )،وجوه حدود ۶۰۰۰میلیارد تومانی را برای ورود به بازار سهام (خرید سهام ) مهیا نموده که این امر سبب رشد قیمت های سهام در بازار خواهد شد .

به اعتقاد مهر آور این در حالی است که در کنار مواردی چون پیش بینی رشد مقداری صادرات نفت ،بودجه انبساطی تر دولت نسبت به قبل و … می توان پیش بینی نمود ،در صورتی که سایر عوامل خارجی که کنترل آن در اختیار بازار سرمایه نمی باشد (ریسک غیر سیستماتیک) حادث نگردد ، سال۱۳۹۶ سالی پر بار برای بورس قلمداد شود .

وی با بیان یک پیشنهاد عنوان کرد: به منظور رقابتی شدن بازار سرمایه و بازار پول ،مقامات اقتصادی نرخ بازده بدون ریسک را به نرخ بازدهی واقعی در اقتصاد و همچنین نرخ تورم نزدیک نموده و با این اقدام زمینه تقویت بازار سرمایه را فراهم آورند .

وی در پایان خاطرنشان کرد:رشد و تقویت بازار سهام سبب خواهد شد ،همانند سایر کشورهای مترقی ،تامین مالی بلند مدت توسط بازار بورس صورت گرفته و از فشار های فعلی بر بانک ها به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کاسته شود.