به گزارش برترین خبر ، محمدرضا تباکی جمعه شب در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره انجیر گلوگاه با بیان اینکه گلوگاه مهد مرغوب ترین انجیر ایران است افزود: تلاش برای شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گلوگاه در این جشنواره از موارد مهمی بوده که در طول سال های مختلف در دستور کار بوده است و توفیقات مختلف حاصل شد.

تباکی بیان داشت: هدف ما از این جشنواره در پنجمین سال برگزاری، شناساندن پتانسیل های مختلف شهرستان گلوگاه است زیرا ظرفیتهای زیادی در حوزه کشاورزی و گردشگری در کشور وجود دارد و تاکنون نتوانستهایم، از این ظرفیت مهم بهره کافی را ببریم.

فرماندار گلوگاه با اعلام اینکه از کمبود آب در گلوگاه رنج می بریم و در منطقه بحرانی هستیم، یادآور شد: انجیر کمترین هزینه و بیشترین بازدهی را دارد و به هنین دلیل می تواند کشت مناسبی برای این شهرستان به دلیل کم آبی موجود باشد.

وی گفت: در طول سال های مختلف، انجیر به صورت تک درخت در مرز اراضی قابل کشت بود و اکنون به واسطه برگزاری این جشنواره ۴۰ هکتار به باغ انجیر اضافه شد و شاهد توسعه باغات انجیر هستیم.

تباکی همچنین ادامه داد: در کنار توسعه باغات و رشد برداشت انجیر، نباید تنها به تازه خوری و فروش انحیر سبز و تازه اکتفا کرد بلکه تلاش داریم تا با احداث کارگاه صنایع تبدیلی و فرآوری که از دیگر اهداف جشنواره است؛ توسعه اقتصادی مناسب در شهرستان ایجاد شود.

تباکی گفت: ایجاد شغل پایدار و ثابت و شناساندن ظرفیت شهرستان گلوگاه به مازندران و استان و برندسازی انجیر گلوگاه از دیگر اهداف مهم جشنواره است که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: شهرستان گلوگاه دارای ظرفیتهای بالایی در بخش کشاورزی و گردشگری است که باید به آن پرداخته شود و با نگاه علمی جایگاه شهرستان به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی با اشاره به برگزاره پنجمین جشنواره انجیر در گلوگاه، افزود: برگزاری این جشنواره در راستای معرفی و شناساندن شهرستان گلوگاه اقدام خوبی بوده و تاکنون رشد خوبی حاصل شده است و شاهد توسعه صنایع تبدیلی در این شهرستان خواهیم بود.

منبع: مهر