به گزارش برترین خبر ، یک عمارت اعیانی در کالیفرنیا به عنوان گران‌ترین خانه در جهان شناخته شده است. این خانه که دیوید بکام ستاره سابق فوتبال قصد خرید آن را دارد ۱۶۰ میلیون پوند قیمت‌گذاری شده است.

گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 1
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 2
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 3
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 4
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 5
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 6
گرانترین خانه جهان را ببینید + تصاویر 7