به گزارش برترین خبر؛ تلاش برای تقلید و به تصویر کشیدن رفتارهای مردانه و پسرانه همچون سیگارکشیدن یا قلیانکشیدن، ژست های مردانه، ملبس شدن به برخی از تیپ ها و پوشش‌های پسرانه و غیره از نمونه رفتارهایی است که در میان برخی از دختران رواج دارد.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران روانشناسی و جامعه‌شناسی، دلایل چنین کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی این طیف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ریحانه مَکوندی روانشناس ، با اشاره به تلاش برخی از دختران برای بروز رفتارهای پسرانه اظهار داشت: ریشه‌یابی دلایل و عوامل موثر در ظهور و بروز چنین کنش‌ها و واکنش‌هایی از دو وجه قابل بررسی است.

وی افزود: یکی از دلایل موثر در ظهور و بروز چنین رفتارهایی را باید در دوران جنینی و برخی از تغییرات و عدم تکامل صحیح و اصولی رشد جنین جستجو کرد که واکاوی آن مستلزم طرح مباحث پیچیده و تخصصی بسیاری است که در این مجال نمی‌گنجد.

مکوندی عنوان کرد: عامل موثر دیگر در نمود چنین رفتارهایی به برداشت ذهنی شخص از محیط پیرامونی خویش باز می‌گردد و به واقع برخی از تصورات باعث می‌شود انگیزه بروز رفتارهای مردانه یا پسرانه در دختران جوان پر رنگ شود.

این روانشناس گفت: برخی از الگوهایی که در جامعه معرفی می‌شوند نیز در میل به چنین رفتارهایی تأثیرگذار است و به واقع دخترانی این‌چنینی تلاش می‌کنند باتقلید از الگوهایی که به عنوان چهره‌ها و اشخاص منحصر به فرد و متمایز در جامعه شهره و مطرح هستند خود را همسان و همتراز با الگوهای خویش سازند و به واقع این رفتارها به مثابه ابزاری است که در برداشت و پنداشت چنین دخترانی کاستی‌ها و کمبودهای آن‌ها را پوشش خواهد داد.

وی افزود: عامل موثر دیگر در بروز رفتارهای مذکور را باید آزادی عمل هر چه بیشتر پسران نسبت به دختران جستجو کرد و تقلید از رفتارهای مردانه، از نظر این طیف از دختران روشی محسوب می‌شود که به واسطه آن قادر خواهند بود از برخی قید و بندها رها شوند.

*تبعات و پیامدهای تَاَسی از رفتارهای پسرانه در دختران

صدیقه نوبهار روانشناس و کارشناس علوم رفتاری ، با اشاره به تأثیرات مخرب چنین تقلیدهای کورکورانه‌ای از رفتارهای پسرانه اظهار داشت: دختری که تصویری مردانه از خود دارد، قادر نیست در قامت یک زن خانه‌دار، یک همسر موفق و یا یک مادر موثر و توانمند، نقش‌آفرینی کند و به تدریج پیامدهای ناخوشایند چنین رفتارهایی، زندگی شخصی و خانوادگی آن‌ها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

وی افزود: وقتی هویت جنسی در این دختران در ابعاد روحی، روانی و نوع جهان‌بینی و نگرش به زندگی کمرنگ می‌شود و به نوعی این افراد تلاش می‌کنند با دیگرنمایی، از آن‌چه که واقعیت وجودی آن‌ها است فاصله بگیرند، ظهور و بروز چالش‌های عمیق و مخرب برای این گروه امری بدیهی خواهد بود.

نوبهار عنوان کرد: این دوگانگی که در علم واقعیت می‌توان از آن تحت عنوان عبارت نه این و نه آن یاد نمود، فرد را دچار تردیدها و شکنندگی های خود خواسته‌ای می‌کند که در موارد حاد می‌تواند به افسردگی، انزوا و حتی خودکشی منتهی شود.

وی در خاتمه یادآور شد: نوع تربیتی که در محیط‌ خانه و خانواده بر روی دختران اعمال می‌شود، نقش بسزایی در ظهور و بروز چنین رفتارهایی ایفا می‌کند و به واقع می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین راهکارها در پیشگیری از این عارضه رفتاری را باید در نظام تربیتی خانواده جستجو کرد و در صورت بکارگیری فنون تربیتی اصولی و سازنده به میزان قابل توجهی از ضریب بروز رفتارهای نامتعارف مذکور از سوی دختران و تقلید از جنس مخالف، کاسته خواهد شد.