به گزارش برترین خبر ، هفتمین همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر مازندران با حضور دکتر صدرالدین متولی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هرمز اردشیری رئیس بنیاد مفاخر مازندران،خنجری فرماندارو مشاهیر و مفاخر استان مازندران ،روسای ادارت و عموم مردم در سالن همایش دانشگاه آزاد برگزار شد.
دکتر متولی رئیس دانشگاه آزاد واحد نور اظهار داشت:هرچه هویت های فردی وگروهی  جامعه بیشتر باشد آسیب های ناشی از جهانی سازی فرهنگی بسیار کاهش می یابد.
وی در ادامه افزود: شناخت مفاخر والگوسازی آنهاسبب ارتقاء فرهنگ عمومی ،اعتلای هویت فردی، اجتماعی و ملی ، توسعه و پیشرفت جامعه میشود.

دکتر متولی گفت: برگزاری همایش های تجلیل از نخبگان و مشاهیرفرصت مناسبی برای آشنایی مردم منطقه، استان و کشور با چهره‌های نام آشنا وبعضا گمنام اما افتخارآفرین است.

رئیس دانشگاه آزاد مهمترین اهداف  تکریم مفاخر و مشاهیررا چنین برشمرد:
_توسعه و ترویج فرهنگ تکریم
_شناسایی و معرفی مشاهیر استانی در سطوح منطقه ای ، ملی و بین‌المللی
_شناسایی و معرفی توانمندیها ی مفاخرو مشاهیردر راستای رفع نیازمندی های استان و کشور
_شناسایی رموز موفقیت آنان
_زمینه‌سازی حضور هرچه بیشتر این بزرگواران در چرخه خدمت به منظور اثرگذاری بیشتر
_ارائه مهارت های حرفه ای آنها به استعدادهای برتر
_ارتقای منزلت اجتماعی جامعه
_مرجعیت مفاخرومشاهیر براساس نوع فعالیت
_الگوسازی شیوه زندگی علمی و فرهنگی این عزیزان
صدرالدین متولی در پایان پیشنهادهایی را بیان داشت:
_در نظر گرفتن تجلیل از مفاخر و مشاهیر در اولویت فعالیتهای استان وبلکه کشور باید بعنوان یک
کار فرهنگی ماندگار
_تجلیل از نخبگان و مفاخراستان مازندران، بصورت مستمرومتوالی
_احداث پارک مفاخر ومشاهیراستان وشهرستانها و لحاظ سردیس بزرگواران در آن
_نام گذاری یک روز کاری از سال بنام مفاخرومشاهیراستان.(فرمانداریها  برنامه های اجرایی داشته باشند.)
_الگو سازی از رفتارها وزندگی مفاخر با تهیه فیلم های مستند وپخش آن از رسانه ملی