به گزارش برترین خبر، حجت الاسلام والمسلمین جباری امام جمعه چمستان در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انقلاب و  در تمام عرصه ها  ایمان خود را به ذات اقدس الهی اثبات کرد و در این راه ثابت قدم ماند، اظهار کرد: جایی و نقطه ای را در طی دوران قبل و بعد از انقلاب نمی توانید پیداکنید که هاشمی نقشی نداشته باشد.

جباری با اشاره به سخن مقام معظم رهبری دروصف این بزرگمرد  افزود: او مردی بزرگ از فرزندان اسلام ، ابر مرد تاریخ، عالمی مجاهد ، فقیهی اسلام شناس، سیاستمداری هوشمند و مدیری درد آ شنا که همه تعابیر مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه اظهار کرد: هاشمی شخصیتی است که در تمام ادوار انقلاب توانسته با هوشمندی، ذکاوت، و دشمن شناسی و سیاست مداری خاص خودش برای انقلاب خدماتی انجام دهد و زحماتی بکشد، لکن همیشه این را باید بدانیم .

حجت السلام جباری با بیان اینکه دشمنان در دسته های پنهان تمام سعی خودشان را برای لطمه زدن به اساس انقلاب به کارمیگیرند تصریح کرد: دشمنان وقتی در هر مرحله ای ناکامی به دست می آورند بنایشان را بر این میگذارند که استوانه های سترگ و مستحکم نظام ، یاران اصیل و وفادار رهبری و انقلاب را یکی پس از دیگری هدف قرار دهند و ولایت را تنهابگذارند.

امام جمعه چمستان بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری که می فرمایند دربین ما اگراختلافی بود که این یک امر طبیعی است ،  تاکید کرد: اختلاف ما اجتهادی بود، اندیشه ای ، فقهی ، که این اختلاف نظر دربین مراجع عظام تقلید متعارف است.

وی در ادامه افزود: آنچه که برای هاشمی در طول این دوران ها مهم بود فقط و فقط اعتلای نظام مقدس جمهوری و حفظ نظام جمهوری بوده است و لا غیر.

حجت السلام جباری در پایان تاکید کرد: هاشمی رفسنجانی مکرر برعظمت ، قداست، بزرگی ، مقام معظم رهبری تاکید میکرد و خدمات خالصانه ودلدادگی هایی که  به انقلاب داشت  و صبوری که به خرج داد و دم نزد باعث شد که این طورمیلیونی درتشییع جنازه هاشمی رفسنجانی شرکت کنند .1 2 3 4 5 6 7 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0104 DSC_0110 DSC_0115 DSC_0118 DSC_0124 DSC_0128 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161 DSC_0165 DSC_0166 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0179 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0200 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 photo_2017-01-12_19-42-17 photo_2017-01-12_19-42-25 photo_2017-01-12_19-42-31 photo_2017-01-12_19-42-36 photo_2017-01-12_19-42-41 photo_2017-01-12_19-42-46 photo_2017-01-12_19-42-57 photo_2017-01-12_19-43-02 photo_2017-01-12_19-43-07 photo_2017-01-12_19-43-21 photo_2017-01-12_19-43-29 photo_2017-01-12_19-43-40 photo_2017-01-12_19-43-50 photo_2017-01-12_19-43-55 photo_2017-01-12_19-43-58 photo_2017-01-12_19-46-02 photo_2017-01-12_19-46-11 photo_2017-01-12_19-46-17 photo_2017-01-12_19-46-27 photo_2017-01-12_19-46-36 photo_2017-01-12_19-46-40 photo_2017-01-12_19-47-03 photo_2017-01-12_19-47-08 photo_2017-01-12_19-47-19 photo_2017-01-12_19-47-28 photo_2017-01-12_19-47-35 photo_2017-01-12_19-47-46 photo_2017-01-12_19-48-08 photo_2017-01-12_19-48-20 photo_2017-01-12_19-48-24 photo_2017-01-12_19-48-30 photo_2017-01-12_19-48-41 photo_2017-01-12_19-48-49 photo_2017-01-12_19-48-54